Návod, jak zvládat obtížné momenty, které s sebou choroba přináší, jak s ní bojovat i další zásadní informace o průběhu onemocnění, však mohou nalézt ve speciálních edukačních filmech z cyklu „Průvodci onemocněním“, které vydává obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius.

Po pozitivních ohlasech pacientů na první dva vydané filmy připravuje nyní tato společnost edici v pořadí třetího „Průvodce“ zaměřeného na problematiku onemocnění zhoubným nádorem. Stejně jako předchozí „Průvodce onemocněním“ bude k dispozici zdarma u odborných lékařů, nebo ke stažení na www.dialog-jessenius.cz.

"Podílet se na tvorbě tohoto filmu může prakticky kdokoliv," uvádí ředitelka společnosti Michaela Tůmová a dodává: "A to zakoupením byť jediné vteřiny filmu, která vychází na 150 Kč."

Veřejnost tak může pomoci onkologickým pacientům a jejich příbuzným a navíc ještě získat zajímavý dárek v podobě unikátní výpravné knihy „Portrait Gallery 46 Čechů“. Významné české osobnosti zachytil svými fotografiemi Pavel Brunclík a jejich životními příběhy fotky doprovodil Pavel Kosatík.

Podrobné informace na www.dialog-jessenius.cz

Co je Dialog Jessenius?

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních a rizikovém chování ve společnosti a svou aktivitou přispět ke zlepšení komunikace, a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

K hlavním projektům společnosti Dialog Jessenius patří série edukativních filmů pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním. Dále Dialog Jessenius připravuje osvětové kampaně Ruku na srdce a Ruce na prsa. V rámci projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování “Můžu ti pomoct?” provozuje Dialog Jessenius již třetím rokem volnočasové aktivity středoškoláků pod názvem Studentské akademie.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.