Cílem projektu je zachránit poselství jubilejních stromů, které byly vysazeny na paměť vzniku naší republiky či připomínají naši národní svobodu a demokracii. Aplikace tomuto úsilí určitě napomůže.  

Přes mobilní aplikaci lze otestovat i své znalosti

Aplikace je nástavbou webu Lípy republiky, který obsahuje mapu již objevených stromů republiky či dává návody, jak správně naplánovat nové jubilejní výsadby v letošním roce.

„S mobilní aplikaci si můžete bez internetového připojení přečíst důležité informace o projektu, výsadbách lip či si zahrát kvíz s tematickými otázkami,“ uvedl tvůrce Android aplikace Lukáš Zajíček. 

Do mapování jubilejních lip se může zapojit každý

Na řadu dřevin nesoucí důležitá historická poselství, a která krášlí čestná místa našich sídel, se mnohdy pozapomnělo. „Budeme rádi, když na počest 100. výročí vzniku ČSR zapátráte v kronikách či se zeptáte pamětníků, jestli nějaká lípa republiky roste i ve vaší obci a dáte nám vědět,“ doplnila členka týmu projektu Lípy republiky Jana Říhová.   

Z dosavadního pátrání vyplývá, že výroční výsadby se vždy těšily veliké pozornosti. Probíhaly za účasti početného publika či se při této příležitosti konaly průvody. Početné výsadby probíhaly především v letech 1919, 1928, 1968, ale i 1998.

Ukázalo se, že jedním ze základů úspěchu provedené výsadby je volba místa. Řada lip republiky „doplatila“ na rozvoj dopravy a rozšiřování komunikací. Jejich ztrátou se ochuzujeme o živé svědky naší národní historie.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.