Náš národní strom lípa je často vysazována na počest výročí vzniku republiky, aby připomínala důležitou událost našich dějin. Pokud však tyto stromy nejsou označeny, tak se jejich poselství vytrácí či dokonce mizí.

Mapujeme lípy republiky. Přidejte i tu vaši

Do hledání stromů republiky se může zapojit každý. Skupina nadšenců založila speciální webové stránky Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz, které jsou nositelem databáze těchto jubilejních stromů a prostřednictvím nich je možné se k projektu připojit a objevovat dřeviny, ze kterých dýchá historie. 

Z dosavadního pátrání vyplývá, že lípy republiky byly nejčastěji sázeny na počest výročí v letech 1919, 1928, 1968, ale i 1998.

Myšlenka projektu vznikla při hledání významných stromů Prahy v roce 2013. Tehdy byla znovuobjevena ústřední lípa republiky na Petříně, která byla vysazena 28. října 1968 na výročí 50. let od vzniku ČSR. V jubilejním roce 1968 bylo vysazeno několik tisíc lip po celém Československu. Na řadu z nich se bohužel zapomnělo. Rok 2018 je v tomto ohledu výzvou k zaznamenání těchto historicky důležitých významných stromů.

Nepodceňte výsadbu nových jubilejních lip

Řada obcí a měst se chystá vysadit 28. října strom republiky. Před samotnou výsadbou pamětního stromu je potřeba vše pečlivě naplánovat.

„Důležité je promyslet vhodné stanoviště, aby měl strom příhodné podmínky a vydržel na svém místě co nejdéle. Dále by se mělo připravit stabilní označení či zvážit instalaci ochranných prvků,“ doporučuje členka týmu Jana Říhová.

Při jubilejní výsadbě se rovněž neobejdeme bez vhodně zvoleného kvalitního školkařského výpěstku. „Správně provedená výsadba i následná péče je základem úspěchu, aby se ze stromu mohli těšit i naši potomci,“ doplňuje pracovník péče o zeleň a člen týmu Lukáš Sykáček.

Podrobné návody jak naplánovat a jakým způsobem postupovat při výsadbách jsou umístěny na webu Lípy republiky

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.