Trnem v očích většinové společnosti

Jsou pro nás záhadou, nerozumíme jim, přesto stále přitahují mnoho návštěvníků. Pražský židovský hřbitov, kde je pochován legendární Jehuda Loew ben Becalel, údajný tvůrce pražského golema, je pamětihodností, kterou ročně navštíví desítky tisíc lidí. Ten měl ochránit Židy, kteří byli na začátku vlády Rudolfa II. pronásledováni, což vyústilo v krvavé pogromy.

Národ byl pronásledován od egyptského exodu. O židovském náboženství kolovaly zkazky, že o Velikonocích přidávali do rituálního chleba krev křesťanských dětí. Dlouho udržované pověry vedly k nenávisti a k rabování. Již ve středověku museli nosit zvláštní oblečení, aby každý viděl, s kým má tu čest. Později to převzali nacisté.  

Loew byl ale výborný diplomat, a hlavně finančník. Císař, aby udržel přísun peněz, vydal zákaz pronásledovaní Židů. Po jeho smrti vše pokračovalo. 

Život a smrt

Některé hřbitovy jsou zachovalé, jiné zarostlé. Židovské náboženství je plné rituálů, od zrození po pohřeb, a odlišné od křesťanského. Mrtvé oplakávají ale všichni.

O židovských tradicích pojednává výborně sestavená publikace Jaroslava Achaba Heidera Židovské hřbitovy a pohřbívání. Autor ji představuje těmito slovy: „Život není lehký, ale není složitý. Všechno má svůj smysl a souvislosti. Smrti se bát netřeba. Je přirozenou součástí života, stejně jako dospívání, první lásky a nakonec i zkušené zrání. Umírání, to už je horší oříšek.”

Bohatě fotograficky dokumentovaní kniha popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Není to strohé dokumentačně výčtové čtení, naopak je plné poezie nejen při vysvětlování tradičních epitafů, znaků a symbolů. Osvětluje židovský způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Najdete tu, seřazené do takzvané židovské sedmičky v sedmi kapitolách vyprávěné příběhy, básně i tradiční židovské vtipy.

Vydalo nakladatelství Grada.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.