Ohroženo i posvátné jezero

V mnoha ohledech výjimečné žáby žijí pouze ve vysokohorském jezeře Titicaca, zejména vinou znečištění jsou tam však kriticky ohrožené. Žáby jsou důležitou a nenahraditelnou součástí ekosystému. Zoo Praha se nyní spolu s vybranými severoamerickými a evropskými zoologickými zahradami zapojuje do programu na vytvoření jejich pojistné populace v lidské péči.

Žáby původně odchycené v peruánské části jezera se prvotně rozmnožily v zoologické zahradě v Denveru v USA. 

Zahrada se obrátila s návrhem spolupráce na Evropskou asociaci zoologických zahrad a akvárií.

Přispějí k záchraně

„Zoo Praha se k programu na vytvoření pojistné populace vodnice posvátné okamžitě přihlásila. Jde také o to, abychom dál předávali informaci o problémech jednoho z důležitých světových ekosystémů. Z dlouhodobého hlediska se totiž tyto žáby nepodaří zachránit, pokud se nepodaří zachránit jezero,“ vysvětlil kurátor chovu plazů a obojživelníků Zoo Praha Petr Velenský.

Nikdy neopouští vodu

„Vodnice nikdy neopouští vodní prostředí a téměř výhradně dýchá kůží. Vzhledem k nízkému obsahu kyslíku ve vysoko položeném jezeře Titicaca jí však musí využívat co největší plochu, a proto ji má po stranách těla, na hřbetě a na zadních nohou velmi nápadně zřasenou. Návštěvníci se o tom budou moci přesvědčit ještě během jara, kdy otevřeme speciální expozici jezera Titicaca,“ uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek.

Praha si ponechá asi 20 žab, další rozvezou po evropských institucích. Nejdříve odjedou do polské ve Wroclawi a do Vídně. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.