Do té doby náležely Strašnice k pražskému předpolí, které bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou či bitvou o Prahu.

Vystavena jsou fotografická, mapová, plánová a další vyobrazení, ale i předměty dokumentující činnost strašnického Sokola či stavbu strašnického kostela, archeologický materiál připomene nejstarší obyvatele strašnického prostoru, další předměty život ve Strašnicích před sto a více lety.

S otevřením výstavy je vydána stejnojmenná publikace. Zároveň jsou připraveny i doprovodné programy pro veřejnost i pro školy.

Strašenova ves

Zprvu okrajová obec, venkov Prahy, byla postupně vtažena do stále se rozvíjející metropole. Ves se připomíná už od roku 1185, tehdy náležela zčásti proboštství na Vyšehradě. Ve 14. století tu stály dvě tvrze a tři dvory.

V dalších staletích se tu rozkládaly velké vinice a chmelnice. V sousedství vznikla ves v 18. století Nové Strašnice, obce splynuly po připojení k Velké Praze. Název vznikl z osobního jména Strašen (ten který odstrašuje, třeba zlé duchy), tedy ves lidí Strašena.

Bydlení střední třídy 

Stavět ve velkém se začalo na přelomu minulého století, obec byla rezidenčním bydlením střední třídy. Se zavedením železniční zastávky na trati z Prahy do Benešova, posléze i tramvajové linky, se začalo s rozsáhlou výstavbou.

Ve 40. a 50. letech minulého století bylo postaveno sídliště Solidarita, v dalších desetiletích mizela stará zástavba, vznikala sídliště a novostavby.

Podle zámečku v Terstu

Dominantou Starých Strašnic se stal zámeček Miramare, postavil ho ve stylu anglické gotiky J. Švec, inspiroval se velkou vilou v Terstu. Přes záměr luxusního hotelu se stal hotelem hodinovým, sloužil převážně vojsku v okolí umístěnému. Pro forma tu byla i zahradní a výletní restaurace. Nyní v něm sídlí střední umělecká škola.

Na počátku devadesátých let 20. století byl postaven a vysvěcen po šedesátiletém úsilí místních farníků ve Strašnicích kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.