Rekonstrukční práce pro městskou část Praha 13 prováděla dodavatelská firma Z + D.

Kapacita jídelny nestačila

Fakultní základní škola Brdičkova včetně kuchyně a jídelny byla otevřena 1. září 1986. Provoz kuchyně byl po celou dobu zajištěn na maximum i přesto, že počet dětí ve škole brzy přesáhl původně plánovanou kapacitu.

Stárnutí vybavení a jeho postupné opotřebení vedlo v průběhu let k několika havarijním situacím.

Jak za krále Holce

Technologie, která byla v kuchyni používána od poloviny 80. let, navíc přestala odpovídat současným náročným normám. Například v kuchyni vůbec nebyla zavedena v dnešní době už naprosto samozřejmá separace tuků z odpadních vod.

Projekt rekonstrukce a modernizace kuchyně byl připraven již před mnoha lety, ale nepodařilo se na něj získat dostatek financí, proto byl odložen a situace se postupem času stala z provozního hlediska značně kritickou.

„V letošním roce se nám podařilo za přispění Magistrátu hl. m. Prahy zajistit potřebné finanční příspěvky, proto jsme mohli 1. července zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková, odpovědná za oblast školství. „Jsem velmi ráda, že mohlo být vybudováno zařízení, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a odpovídá tak současným trendům,“ dodala.

Dětí přibývá

„Vzhledem k pokračujícímu nárůstu počtu obyvatel se dlouhodobě snažíme navyšovat kapacity ve vzdělávacích zařízeních v naší městské části,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„S tím samozřejmě souvisí nutnost navýšit kapacitu také v jídelnách. Navíc je nutné kuchyně, které pro žáky vaří, modernizovat v souladu se současnými trendy v této oblasti. Jídelna a kuchyně FZŠ Brdičkova dlouhodobě neodpovídala standardům,“ dodal starosta.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.