Pak jsou neobjevené skvosty, které jsme ještě nestačili svou přízní postihnout. Nabízíme nezávaznou osmičku, která za to rozhodně stojí.

Zákupy, panství dvou Ferdinandů

Půvabný severočeský zámek s rozsáhlým anglickým parkem a terasovitou barokní zahradou, který se teprve v poslední době dává „dokupy.“ Oblíbené sídlo rakouského císaře a posledního Ferdinanda Dobrotivého a jeho manželky císařovny Marie Anny. Sídlo patřilo Habsburkům, svatbu na zapřenou tu měli arcivévoda Ferdinand d´Este a Žofie Chotková.

Manětín, barokní kamenná obrazárna

Po válce devastovaný, na byty rozparcelovaný manětínský zámek mecenášů umění hrabat Lažanských, je jedním z nejhezčích západočeských zámků. Ve městě vás překvapí množství barokních soch. Po dlouholeté rekonstrukci nabízí  zámek nádherné interiéry. Představují život šlechty v minulém století.

Nebílovy unikly zbourání na poslední chvíli

Nezájem a devastace je uvrhly na pokraj zkázy. Nádherná vila vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta postavená pro Černíny z Chudenic, význačné české šlechty, slouží po nákladné  rekonstrukci i jako koncertní a výstavní objekt.

Náchod, klíč k Zemské bráně

Původní hrad přestavěný Smiřickými na renesanční zámek. Stojí na bývalé obchodní stezce, hlídal takzvanou branku do českého Království. Má rozsáhlé sbírky nástěnných tapisérií, zbraní, mobiliáře, bydlela tu i Kateřina Vilemína Zaháňská, známá z Babičky B. Němcové. Žijí tu medvědi Ludvík a Dáša.

V Bučovicích skáčou po stropě zajíci

Kromě zaječí alegorie na stěnách má nádherný  moravský zámek k prohlížení mnohem více. Interiéry ohromují výmalbou. Monumentální vilu postavili pro vynikajícího znalce koní, sběratele a mecenáše umění Jana Šemberu Černohorského. Klenbu arkádového nádvoří podpírá 90 sloupů. K zámku přiléhá rozlehlá zahrada.   

Nejmladším českým zámkem je Velké Březno

Honosnou vilu postavili v letech 1843-1845 pro tehdejšího nejvyššího purkrabího Českého království, hraběte Karla Chotka z Chotkova a Vojnína. Jeden z nejvýznamnějších politiků se zasloužil o rozvoj Čech, byl nazýván Otcem vlasti. Právem zasloužil se o rozvoj průmyslu i zemědělství.

Slatiňany, vzhůru do sedel

Auersperské sídlo s rozsáhlým parkem je význačným hippologickým muzeem s mnoha zajímavými exponáty, zaměřenými hlavně na dostihový  sport. V expozici uvidíte nejen jak se žilo šlechtě, ale i  personálu: kuchařkám, podkoním, úřednictvu.

Na Kunštátě zřejmě vymyslel Jiří z Poděbrad svou protimusulmanskou unii

Po válce byl v zámku mobilizační sklad ministerstva vnitra. Jako většina objektů byl po únoru 1948 rozvrácen dělnickou třídou. Sídlo jednoho z nejmocnějších moravských rodů, který dal zemi husitského krále. Jiří z Kunštátu a Poděbrad chtěl vytvořit jednotnou evropskou koalici proti musulmanskému nebezpečí, které hrozilo Evropě. Panovníci se ale báli, že by to byla koncentrovaná moc, tak z toho nic nebylo.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.