Svatý Benedikt z Nursie, otec západního mnišství a patron Evropy, sepsal Řeholi, která organizuje život v klášteře. Ačkoliv kladl při sepisování sv. Benedikt důraz na pokoru, mlčenlivost a poslušnost, neopomněl ani praktickou stránku každodenního života. V Řeholi se tak nachází ustanovení, která doporučují, kolik toho mají mniši v průběhu dne vypít a sníst anebo jak dlouho mají spát.

Jak se ale v průběhu let Řehole upravila? Došlo ke zmírnění pravidel? Odpovědi na tyto otázky nabídnou připravované prohlídky kláštera v Kladrubech.

Po klášterním kostele návštěvníky provede jako speciální host zástupce benediktinského řádu z kláštera v Břevnově bratr Martin Ševeček O.S.B.

Chcete-li se seznámit se životem benediktinských mnichů, pak navštivte v sobotu 1. června klášter Kladruby. Prohlídky z cyklu Monastýrování začínají v 16:30 a v 18:00 hodin. Vstupné na prohlídku je 150 Kč na osobu.

Rezervace si můžete objednat na telefonním čísle: 374 631 773 nebo na emailové adrese: kladruby@npu.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.