Po dobu zveřejnění ankety na www.kampocesku.cz od 20. 6. do 31. 8. 2017 navštívilo stránku celkem 28 789 návštěvníků. V Plzeňském kraji jednoznačně zvítězilo Informační centrum Černošín, které obdrželo 457 hlasů, na druhém místě stanula Plzeň a třetí příčka patří Spálenému Poříčí.

Ve čtrnácti krajích České republiky bylo přiděleno certifikovaným turistickým informačním centrům 18 400 hlasů, z toho 15 206 hlasů z České republiky a 3194 hlasů ze zahraničních IP adres. Celkem 311 TIC získalo nejméně jeden hlas, ale bylo také 111 TIC, která žádný hlas nezískala.

Anketa tak do jisté míry odpověděla na vnímání práce informačních center ze strany laické i odborné veřejnosti. Míra oblíbenosti TIC, často jen velmi obtížně měřitelná, je zpravidla závislá na lokaci, odvedených službách a komunikačních schopnostech pracovníků TIC.

Načasování ankety v hlavní turistické sezóně 2017 dalo možnost TIC komunikovat anketu s mnohem širší veřejností. TIC volila ke komunikaci zpravidla internet, sociální sítě, městské zpravodaje nebo osobní kontakt.

Překvapením ankety byl velký počet hlasů ze zahraničí, především pak z neuvěřitelně exotických zemí. Jako například hlas z ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis v Karibském moři v Malých Antilách. Tato skutečnost vede vyhlašovatele i provozovatele ankety k domněnce, že k udělení některých hlasů mohlo být užito technických zařízení se schopností generovat větší počet unikátních IP adres po celém světě. Jediná podmínka ankety, kterou byl jeden hlas pro jedno TIC v jednom kraji, však byla splněna.

Vyhlašovatel i provozovatel ankety zaznamenal také celou řadu podnětů, jako například možnost udělovat i záporné hlasy nebo do ankety více zapojit samosprávy, profesní sdružení či státní správu. Z podnětů bylo zřejmé, že laická veřejnost stále více vnímá turistická informační centra jako pomyslnou výkladní skříň daného místa, oblasti, regionu i České republiky.

Výhru za Plzeňský kraj vyzvedly pracovnice čenošínského infocentra Martina Janotová a Martina Sihelská na společenském večeru 5. října ve Vrchlabí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.