Keramický kurz, který 2. až 4. května na faře v Domaslavi u Konstantinových Lázní uspořádala ZUŠ Trnka, umožnil účastníkům soustředění za tak krátkou dobu vymodelovat, odekorovat, a nakonec i vypálit větší keramické sochy.

Petr Stehlík, učitel ZUŠ Trnka, který na celý proces dohlížel, říká: „Děti měly možnost pracovat se speciální hmotou, která dovoluje ihned po vymodelování výrobek usušit u ohně a následně vypálit v papírové peci. Tzv. papírové pece si děti zhotovily samy za použití papíru, dřeva a keramického šlikru. Již druhý den pak mohly vyhrabat svoje sochy z teplého popela a instalovat. Keramickou hmotu, která podstatně zkracuje proces tvorby, jsme nakonec pojmenovali na počest plzeňského keramika Ivana Hostaši, který experimentoval s hmotami odolnými na prudký nárůst teplot a umožňujícími rychlý výpal.”

Malebné prostředí Domaslavi pak děti inspirovalo k vytvoření plastik lesních bytostí, které byly umístěny do blízkého lesa, které je oblíbeným místem her a cílem procházek návštěvníků fary.

Žáci i učitelé obou uměleckých škol si soustředění užili a již se těší na další společnou akci.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.