Mezinárodní porota složená z odborníků vybrala nakonec 5 týmů, které se na týdenním workshopu pokusí nastínit a začít realizovat své nápady, jak vrátit život do opuštěné krajiny.

„Hlavním cílem této výzvy bylo hledání možností obnovy opuštěné krajiny bývalých Sudet, otevřít neřešená témata v česko-německých vztazích a vrátit život do míst, která před válkou pulsovala čilým ruchem, zatímco dnes jsou pouze jeho němou vzpomínkou,” vysvětlila jedna z organizátorek, krajinářská architektka Klára Salzmann, která stojí se společností Plzeň 2015 za vyhlášením této krajinářské soutěže.

V polovině května posoudila kvalitu předložených prací mezinárodní porota a doporučila pět nejlepších týmů, jež postupují do dalšího kola.

„Všech pět návrhů v zásadě hovoří o rozvoji turistiky, ekologického zemědělství či sadovnictví, řemesel a spolupráce vesnic a městeček napříč regionem,” poukázala na vítězné návrhy Christine Rothenbacher, jedna z členek mezinárodní poroty, krajinářská architektka z Rakouska.

Vítězné týmy z Maďarska, Německa, Rumunska a České republiky se od 21. do 27. července zúčastnily workshopu přímo v Chodové Plané a Výškovicích. Nedílnou součástí byly i přednášky a setkání s místními obyvateli, se kterými plánují vyhlašovatelé soutěže i vítězné týmy úzce spolupracovat nejen v současnosti ale i do budoucna.

„Cílem projektu je najít model, jak postupovat dál. Výškovice by se mohly stát vzorem pro další české vesnice. Záleží na zájmu obyvatel, starostů, občanských organizací. Možná za to nejdůležitější považují obnovení komunit, které by k místu získaly vztah, a dokázaly ho tak udržovat dlouhodobě,” vysvětlila smysl celého projektu Klára Salzmann.

Kromě workshopu se počítá s mezinárodní konferencí na české i bavorské straně právě k tématu obnovy krajiny v Sudetech, realizace Land art díla přímo ve Výškovicích či putovní výstavou, která bude k vidění v Plzni, Chodové Plané či právě v Bavorsku.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.