Zvyk vynášení Smrtky – Morany, Marzany nebo Smrtholky, v sobě představuje symbolické protiklady, tedy střet života a smrti s cílem očisty. Zima je zde zosobněna do slaměné figury s obličejem, která je připevněna na dřevěnou hůl a oblečena do ženských obnošených šatů. Figura Morany mohla být také „jen“ ovinuta do hadrů a pak různě dozdobena, např. stuhami. Někde je rovněž zvykem jí dát velké korále z bílých vyfouknutých vajíček.

Děti nebo dívky pak Smrtku vynášely průvodem z města pryč. Zapálily ji a vhodily do vody. Zpět do města se vracely s tzv. „lítem“, které mělo roznášet jaro do okolí a obnovovat život. „Líto“ bývá v podobě zeleného stromku, který je ozdoben barevnými stuhami a vyfouklými vajíčky. Součástí této slavnosti bylo i koledování.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, se již potřetí chystá vynést zimu a oslavit příchod jara do Rokycan. I v našem regionu se tato tradice udržovala na pátou postní neděli a bude tomu tak i letos. Slavnost bude probíhat v neděli 7. dubna od 15:00 hodin. Akce bude zahájena ve velkém výstavním sále rokycanského muzea na náměstí J. Urbana a poté půjde průvod k lávce přes Klabavu a zpět k radnici.

Rokycanská Morana bude vynášena z města za doprovodu koledy „Smrt plyne po vodě“. Tato koleda byla sebrána již ke konci 19. století Josefem Hylákem v Němčovicích na Rokycansku. 

Akce je zdarma. Další informace na www.zcm.cz.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.