Jediné místo s průmyslovou těžbou černého uhlí na povrchu v Čechách nebo světový unikát v podobě jediného z povrchu odkrytého zkamenělého lesa z období karbonu. Těmito, ale i dalšími zajímavostmi vztahujícími se k historii dolování černého uhlí na Radnicku v Břaské pánvi, chce dříve hornická obec Břasy přilákat návštěvníky zajímající se o historii, geologii a paleontologii.

Nápad vytvořit v Břasích naučnou stezku po nejzajímavějších místech, kde se těžilo, vzniknul na konci roku 2012 na jednání Komise životního prostředí Břas. Její členové se na popud tehdejšího starosty Jana Špilara domluvili, že by udělali naučnou stezku.

„Původně mělo být zastávek jen sedm, v průběhu příprav ale jedna přibyla. Na jaře 2013 plánovali v místě bývalého dolu Terezie geologické vykopávky účastníci mezinárodní konference paleobotaniků pořádané sdružením Paleolife na Radnicku. Požádali jsme tedy paleobotanika Josefa Pšeničku, rodáka z Radnicka, který konferenci připravoval, o krátkou informaci o tom, čím je lokalita zajímavá. Tak jsme se dověděli o karbonském lese, kterému byla věnována tabule navíc,” popsal první fáze přípravy místostarosta Břas Petr Kuncl.

Právě stěna bývalého lomu Terezie se má podle Josefa Pšeničky stát základem budoucí přírodní památky.

„Ve stěně lomu, kterou tu chceme spolu se Západočeskými uhelnými doly odhalit, bude totiž nejlépe vidět profil vrstev zkamenělého karbonského pralesa, který tu před více než 300 milióny let pohřbila vulkanickým materiálem sopka, jež vybuchla někde v blízkosti dnešních Drážďan,” uvedl expert na paleobotaniku Západočeského muzea Josef Pšenička.

Trasa naučné stezky vede částečně po modré turistické značce, která byla ve spolupráci s Klubem českých turistů vloni prodloužena od přírodní památky Bašta kolem nové rozhledny Na Vrchách k rozcestí se žlutou značkou u Újezdu u Sv. Kříže. Na modrou značku na zbývajících úsecích navazuje nová zelená značka, která celý 5,5 kilometrů dlouhý okruh naučné stezky propojí. Kromě pěších si ji budou moci projet i turisté na kole, i když někteří možná v některých úsecích z kola na kousek sesednou.

Na každé tabuli nové stezky je kromě textů, soudobých i historických fotografií a kreseb také mapa a unikátní QR kód, který po "přečtení" chytrým telefonem navede turistu na stránky obce, kde jsou nejen texty a obrázky z již instalované tabule, ale jako bonus také další obrazové materiály, které se na tabuli nevešly.

Z celkových nákladů přibližně 130 tisíc korun na vytvoření stezky, které ale nezahrnují práce na úpravě cest hrazené obcí, by mělo být hrazeno 40 tisíc korun z Programu podpory rozvoje venkovského CR v roce 2014, do kterého si obec podala žádost na konci února.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.