V letošním roce si připomínáme 870 let od založení kláštera v Plasích a 900 let kláštera v Kladrubech. Za tímto účelem byl připraven cyklus speciálních, tematicky zaměřených prohlídek, které se souhrnně nazývají Monastýrování.

Již v červnu proběhlo první Monastýrování aneb Klášterní architektura, kdy se nám kláštery představily ve své celistvosti. V Plasích jsme se procházeli klášterním areálem a mohli vnímat souvztažnosti jednotlivých budov, poznat stavebně-historický vývoj areálu i širší souvislosti, na které nezbývá čas během klasických prohlídek.

Teď se připravuje další ze série prohlídek, tentokrát s názvem Monastýrování aneb Klášterní smysly a živly. Pořádají se již tuto sobotu a v Plasích budou mít podobu volných večerních prohlídek od 19:00 do 22:00 hodin.

Cílem bude zaktivovat všechny lidské smysly - čich, zrak, chuť, hmat a sluch (kdo bude chtít tak i šestý smysl). Vše tak, aby mohli příchozí prostřednictvím smyslů vnímat barokní budovu konventu. Dalo by se říct, že půjde o jakýsi jiný typ zážitku.

Sluch, hmat a zrak zaměstnají lektoři plzeňské Animánie o. s. Ti povedou otevřené dílny, kde budou moci návštěvníci proniknout do prostředí budovy konventu prostřednictvím různých výtvarných a filmových technik.

„Geometrii lze chápat jako odraz božího řádu. Pomocí světla zviditelníme geometrické vztahy kláštera k místům i 300 km vzdáleným. Světlem též zvýrazníme krásu povrchů dotýkaných generacemi lidí. Technikou pixelace zachytíme život v klášteře, zaznamenáme zvuky, ozvěny a ruchy,” říkají sami lektoři a dodávají, že v dílnách se může zapojit každý bez rozdílu věku.

O povzbuzení čichu se postará jedinečná přehlídka květinových vazeb a florálních objektů nazvaná Santiniho květy. Ty se stanou součástí interiéru budovy konventu po dobu celého prodlouženého víkendu od 4. do 6. července. A některé vybrané květiny pak zůstanou k vidění na prohlídkové trase konventu až do 12. července.

„Také bychom se chtěli pokusit vytvořit během sobotního večera, alespoň na pár okamžiků, poklidnou atmosféru, která ke klášternímu prostředí tak nějak patří. Aby mohli příchozí vnímat prostor se vším všudy. To ovšem nemůžeme slíbit, protože bude nejvíc záležet na návštěvnících, jejich přístupu a nadšení pro věc,” uvedla Monika Bundová, zástupce kastelána.

Podobně zaměřenou akci pořádá i zmiňovaný klášter v Kladrubech, kde se budou konat speciální prohlídky s průvodcem od 17, 18 a 19 hod. Téma prohlídek také zahrnuje klášterní smysly a živly, ale jejich náplň se liší. Monastýrování v Plasích i Kladrubech na sebe plynule navazuje, takže ti dychtivější mohou stihnout v jeden večer i oba kláštery a jejich Monastýrování porovnat.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.