Zdejší klášter na dva dny zpřístupní své zázemí, aby mohl návštěvníkům během speciálních prohlídek představit vodní a větrací systém, který už tři sta let umožňuje existenci této nevídané stavby.

Budova konventu byla v první polovině 18. století postavena na dubových pilotech, které zakonzervovala voda úmyslně přivedená do jejích základů. Tento nápad si samozřejmě vyžádal složité inženýrské řešení základů stavby. A aby budova netrpěla přemírou vlhkosti, bylo nutné ke koloběhu vody vymyslet i koloběh vzduchu – tedy větrání, které by odvádělo vlhkost a ideálně zároveň prohřívalo silné barokní zdi. A tak se nám kamenná stavba připodobňuje živému organismu. Máme zde oběh životadárné tekutiny, i dýchání.

Samotné piloty nespatříme – to není technicky možné. Nicméně se během hodinové prohlídky, která vede do obvykle nepřístupných prostor, dozvíme vše, co je o technické stránce budovy známo.

Přiblížíme se vodní hladině, která pomyslně nese budovu a skrze ni dohlédneme až na letité duby, které budovu nesou zcela nepomyslně, projdeme úzkou chodbou v síle barokní zdi, tedy cestou, kudy proudí vzduch, kudy se odvádí vlhkost, a postavíme se pod schodiště, která jsou jakoby zavěšená v prostoru, a která v době svého vzniku udivovala svou konstrukcí. Udivují i dnes.

Dvanáct zastavení je doplněno zcela novými informačními panely s podrobnými plánky, fotografiemi, nákresy a grafy. Celou prohlídku povede průvodce či průvodkyně, kteří budou podávat poučený výklad.

Prohlídky věnované tomuto tématu vychází o víkendu 19. a 20. července po oba dva dny vždy po dvaceti minutách mezi 9. a 18. hodinou. Místa v patnáctičlenných skupinách je potřeba si předem telefonicky objednat na čísle 377 322 174. Návštěvník by se na prohlídky měl vybavit baterkou a pevnou obuví.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.