Cisterciácké noci, které proběhnou ve dnech 20. a 21. června, zavedou návštěvníky na počátek 18. století, tedy do doby, kdy klášter Plasy prodělává rozsáhlé vrcholně barokní přestavby. Opat Tyttl v nich navazuje na svého předchůdce opata Trojera.

Oba pánové, vzdělaní v architektuře i umění a vědomi si prestiže, kterou s sebou přináší přítomnost vrcholných uměleckých děl autorů zvučných jmen, se obklopovali nejlepšími umělci své doby působícími v Čechách. Jejich dílo je v klášterním areálu v architektuře, freskách, sochách i obrazech dochováno do dnešních dnů. 

Během prohlídek však nezůstaneme pouze u suchých uměnovědných rozborů. Herci z divadelního spolku Osada z Horní Břízy nám barokní umělce i tehdejší obyvatele kláštera představí se všemi jejich přednostmi i chybami. A co si budeme povídat – lidské slabosti i ctnosti zůstávají po celá staletí stále stejné.

Noční prohlídky v klášteře Plasy probíhají po dva večery, tedy v pátek a v sobotu 20. a 21. června. Vychází se každou půl hodinu a to od 19:00 do 23:00. Kapacita prohlídek je omezená. Vstupenky je nutné si rezervovat předem na telefonním čísle: 373 322 174.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.