Projekt KNOWtilus spojuje studenty a pedagogy Vysoké školy ekonomické (obory Arts management a Multimédia v praxi) a Akademie múzických umění v Praze (Divadelní fakulta a Hudební a taneční fakulta). Cílem spolupráce obou vysokých škol je hledání nových metod prezentace vědy, kultury a výzkumu. Podle autorů projektu může těsnější spolupráce a vzájemné provázání dvou odlišných oborů přinést v tomto směru nečekané výsledky.

Projekt byl realizován již v loňském roce, kdy se studenti pod odborným vedením zaměřili zejména na významný soubor otázek týkajících se vnímání krajiny. V letošním roce má projekt ambici rozšířit své zacílení také na málo či jenom částečně využívané církevní stavby, které tvoří její důležitou součást. Studenti budou během roku navštěvovat zejména kláštery, tedy místa, která odedávna fungovala jako ohniska vědy a vzdělání v českých zemích. Jedním z takových míst je právě i klášter Plasy.

Čtyřdenní workshop, který tento týden v Plasích probíhá, vede uznávaný nizozemský pedagog Frank Van de Ven. Jedná se o jednoho z předních představitelů pohybového směru nesoucího název Body Weather.

Tento umělecký pohybový projev totiž vědomě pracuje jak s lidským tělem a jeho proměnlivým vnitřním klimatem, tak i s okolním prostředím, v němž se tanečník pohybuje. Jeho tělo totiž na dané místo reaguje, a pod vlivem prostoru se samo mění. Je však třeba naučit se tyto vnitřní změny lépe a jemněji vnímat, niterněji prostor procítit a uvědomovat si potenciálně tvůrčí souhru s ním. Výsledkem je pak hluboký zážitek jak pro pohybujícího se tanečníka, tak i pro zdánlivě pasivního diváka.

Studenti si pro svou inspiraci vybrali některé prostory plaského kláštera, a v nich přes den na této pohybové technice pracují. Zároveň se postupně seznamují s fungováním a historií bývalé klauzury i se základními myšlenkami cisterciáckého řádu, snaží se poznat a pochopit klášterní budovy, jejich význam a jejich architekturu. Ve zbývajícím čase si pro ně pedagogové připravili rozmanité přednášky z oblasti kulturologie a kultury jako takové.

Výsledky workshopu studenti předvedou veřejnosti ve čtvrtek 10. dubna od 15 hodin v prostorách kláštera. Toto vystoupení bude jakousi pohybovou předehrou pro již tradiční studentský divadelní festival Na hraně!, který se v klášteře bude konat již o tomto víkendu a začne v pátek v odpoledních hodinách.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.