Pro příchozí se letos poprvé otevírá po architektonické stránce možná nečekaně zajímavá a jedinečná budova, která nemá v Čechách obdoby. Budova sýpek je dochována v podobě, kterou jí vtiskl na samém sklonku 17. století architekt J. B. Mathey a která v sobě propojuje architektonické a technické skvosty.

Během prohlídky se tak veřejnost může seznámit s významem cisterciáckého řádového hesla „Ora et labora“, s důmyslným systémem klášterního hospodářství, podívá se do prostor barokních sýpek, i do sklepení, kterých se užívalo k uskladnění ovoce a zeleniny.

Milovníci rané gotické architektury se podívají do obou pater Královské kaple vyzdobené freskami a na závěr vystoupají po dřevěném schodišti do nejvyššího patra hodinové věže, kde budou seznámeni s fungováním dodnes denně ručně natahovaným barokním hodinovým strojem. Možná se jim také poštěstí, že budou přítomni i odbíjení, které se opakuje v patnáctiminutových intervalech.

Jako doprovodná akce je možné během celé letní sezóny v prostorách sýpek navštívit fotografickou výstavu „Fotoplátno“, na které se sešly velkoplošné práce středočeských a západočeských tvůrců.

Národní památkový ústav - Správa kláštera Plasy tímto rozšiřuje počet prohlídkových okruhů. „Sýpka“ se tak připojuje k hlavnímu prohlídkovému okruhu „Konvent“ (obytná budova mnichů) a k okruhu „Kostel“, který se podařilo zpřístupnit v roce 2010 ve spolupráci s plaskou římskokatolickou farností.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.