Správa Národní kulturním památky Klášter Plasy si v nedávné době vytyčila jako jeden ze svých dlouhodobých cílů snahu o návrat původního mobiliáře a uměleckých děl, která byla v barokní době vyrobena právě pro tuto instituci.

Za dosud největší úspěch můžeme označit zápůjčku od římskokatolické farnosti v Plasích, která se uskutečnila právě v těchto dnech. Jedná se o unikátní dílo Matyáše Bernarda Brauna – dřevěnou sochu Matky Bolestné pod křížem, která vznikla na objednávku plaského opata Evžena Tyttla pravděpodobně roku 1708 či 1709. Od července je tato vystavena v prostorách konventu plaského kláštera.

Matyáš Bernard Braun, jeden z nejvýznamnějších barokních sochařů působících v Čechách v 18. století, přišel do Plas pravděpodobně na podzim roku 1708. Mladý, ani ne pětadvacetiletý sochař, měl právě za sebou pobyt v Itálii, zejména pak v Římě, kde poznal mimo jiné i díla Michelangela Buonarottiho a Giana Lorenza Berniniho. Setkání s jejich dílem jej jistě po umělecké stránce ovlivnilo a formovalo.

A je to právě Evžen Tyttl, který dává Braunovi v Čechách první zakázku. Je jí sousoší sv. Luitgardy, která má být umístěna na Kamenném mostě v Praze. Toto sousoší přinese Braunovi slávu a dostatek zakázek pro jeho dílnu, což mu zajistí finančně zabezpečený život.

Příběh by byl takto ale příliš jednoduchý. Evžen Tyttl byl pravděpodobně zaujat Braunovými dovednostmi, ale rozhodně nechtěl svěřit tak velkou zakázku, jakou bylo sousoší sv. Luitgardy, mladému, jen málo známému autorovi. Proto se rozhodl, že si Brauna nejprve vyzkouší. Stejně jako učinil s architektem Santinim, zadává Braunovi drobnější dílo pro konventní kostel plaského kláštera. Má jím být právě ona Matka Bolestná pod křížem.

Jedná se o velice působivé sousoší Krista na kříži, pod kterým stojí postava jeho matky. On zachycen v okamžiku bolesti, pochyb a odevzdání se. Ona ponořená do zoufalství a beznaděje. Sousoší je výrazně vertikální, řezané z jednoho kusu dřeva, umělecky vyzrálé.

Díky tomuto rozměry spíše subtilnějšímu dílu si dnes však alespoň zčásti můžeme, ve spojení s architekturou a jinými uměleckými předměty, dotvořit představu o celkovém významu plaského kláštera na poli barokního umění. Pokud i vás tento obraz zajímá, přijďte se podívat na jedno z nejzajímavějších děl, která byla pro plaský klášter vytvořena.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.