Jedná se o jedno ze dvou halových schodišť, která procházejí celou výškou stavby a jsou zbudována nad kontrolními vodními zrcadly. Schodiště jsou konstrukčně velice zajímavá a náročná. Bylo zde použito principu volné schodnice, čímž bylo ve výsledku dosaženo vysoce působivého efektu, kdy se zdá, že schody nesou samy sebe bez využití větších podpor. Jejich lehkost a elegance se tak staly jednou z dominant celého interiéru.

Obě schodiště byla však v minulosti silně poškozena dlouhodobě zvýšenou vodní hladinou v přízemí budovy, což bylo způsobeno především zanedbáním péče o podzemní vodní systém v průběhu 19. a 20. století. Zatímco spodní partie schodiště v severozápadním křídle byly strženy již v devatenáctém století, schodiště v jihozápadním křídle bylo kvůli statickým problémům dlouhodobě podepřeno. Nyní se podařilo získat potřebné finance a mohlo se přistoupit k jeho rekonstrukci.

Práce jsou naplánovány téměř na půl roku, tedy do března roku 2013. Během těchto šesti měsíců by mělo dojít k opravě konstrukce samotného schodiště, k jeho navrácení do původní polohy, k úpravě přilehlé strany rajského dvora, ke konstrukčním změnám, které povedou ke zlepšení fungování větracího systému (doplnění 25 ventilačních křídel do schodištních oken, obnova malého ventilačního komínu na rajském dvoře atd.), k restaurování některých kamenických a jiných prvků. Během prací se počítá s maximálním využitím původních prvků a materiálu tak, aby byla zachována autentičnost schodiště v co možná největší míře.

Opravami ale na jaře všechny práce neskončí. I nadále bude potřeba věnovat schodišti zvýšenou pozornost, zejména jeho chování ve vztahu ke klimatickým podmínkám uvnitř i vně budovy. Bude nutné studovat jejich vliv na konstrukci schodiště, které se po opravě stane neoddělitelnou součástí větracího systému a bude jím do značné míry ovlivněno. To ovšem již není práce pouze na několik měsíců, ale jedná se o dlouhodobé a trpělivé studium založené zejména na pečlivém sledování, měření, testování nových a dodržování již osvědčených zákonitostí větrání a celkové péče.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.