Během padesáti minut prohlídky se vám dostane všech potřebných informací, i něco navíc, průvodkyně umí.  

Od založení kláštera v roce 1144, až po ohromný, týden trvající požár z roku 1894, který tehdy již Metternichův zámek z velké části zpustošil. Jako většina  klášterů v zemi dostal zabrat jak od husitů, tak i ve třicetileté válce.

Plasy ale měly i radostnější historické okamžiky. Nejmocnější muž rakousko-uherské monarchie kancléř Klement Václav Metternich nechal bývalou prelaturu přestavět na zámek, v okolí se začalo s výstavbou různých dílen. Rod tu má i svoji hrobku. Kancléř nás spíše zaujme na zámku v Kynžvartu.

Neuvěřitelný Santini, stavitel barokní gotiky

K Plasům patří hlavně jména opatů Ondřeje Trojera, který „rozjel“ jejich prosperitu a nechal je účelně přestavovat, a Evžena Tyttla, jeho velkého obdivovatele a následníka. Bohatý klášter si mohl dovolit velké investice.  

Tyttl povolal stavitele, jehož mistrovství předčilo svou dobu. Pro jeho styl se vžil výraz barokní gotika. Jan Blažej Santini-Aichel nechal zbořit starý gotický konvent a bez počítačů a architektonických ateliérů dokázal postavit neuvěřitelnou stavbu.

V bažinatém místě na dubových kmenech vyrostl okázalý barokní komplex. Když slečna průvodkyně vykládala, jak je řešen přístup a odvod vzduchu, jak se vyrovnávala a čistila hladina vod, protékajících pod stavbou, zdá se to jednoduché a logické. Ale přijít na to před stovkami let, bez experimentů, na to musel být velký vizionář.

Klášter se budoval v letech 1711 až 1740. Santini zemřel v roce 1723, musel mít solidní pokračovatele. Na spirálové schodiště se jezdí dívat odborníci z celého světa. V interiérech toho moc k vidění není, úžasné jsou fresky.

Ránu klášterům zasadil Josef II.  Novodobé dějiny jsou ve znamení, co s ním. Koncerty a sympózia na provoz nevydělají, v areálu je i kostel, sýpka. Podzemí je zdevastováno, v 60. letech minulého století zde vybudovali kryt CO. Část vodního podzemí byla nešetrným zásahem zazděna a regulace vodní hladiny se narušila. Lidská hloupost zasáhla do lidské geniality.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.