Oba kláštery byly mimořádně otevřeny od 19 hodin do půlnoci oba dva dny. Kláštery spojuje osobnost architekta Santiniho, který důmyslně využíval ve svých návrzích kontrastu světla a stínu.

Návštěvníci měli možnost se zúčastnit společenské hry, při které rozšifrovávali tajenku, ukrývající se nejen ve freskách a nápisech interiérů budov. Vyluštěná tajenka byla navíc volnou vstupenkou k návštěvě druhého objektu kláštera.

Návštěvníci mohli při prohlídce klášterů užít své vlastní tempo. V někdejším plaském cisterciáckém konventu se mohli návštěvníci pohybovat volně a u nejvýznamnějších částí interiéru měli popisky.

V bývalém benediktýnském klášteře v Kladrubech byl volně přístupný při řešení tajenky kostel. Jinak měli návštěvníci možnost vždy v celou hodinu od 19 do 23 hodiny absolvovat prohlídku s průvodcem, kdy mohli shlédnout zimní refektář, ambitovou chodbu, lapidárium soch M. B. Brauna a kostel. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.