Jde především o děti a mládež ve věku 12 - 17 let. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 - 17 let a další zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou problematiku.

Vlak bude ve stanici 8. a 10. června a cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Vlakovou soupravu Revolution train tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Vybrané sekce (dialog s výkladem a výstavní prostor) představují konkrétní rizikový nebo jiný běžně špatně dostupný prostor, jako je například drogové doupě, vězení, místo automobilové havárie (v důsledku zneužití drog) nebo léčebny pro drogově závislé. V těchto prostorech - vizuálně, zvukově, teplotně i pachově odlišných - se v několika rovinách odehrává příběh, který svou působivostí slouží jako impulz k zamyšlení a vědomá i podvědomá inspirace k pozitivním životním volbám. Návštěvníci vlaku se zde setkávají s lektorem, jenž naváže na právě zhlédnutou část příběhu.

„I když existují protidrogové prevence různého druhu, vnímáme každou snahu o prevenci a zvýšení informovanosti mládeže jako záslužnou a snažíme se jí podpořit,” uvedl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Partnerem projektu se stal i Městský obvod Plzeň 3, a proto také vstupné pro žáky základních škol nacházející se na území plzeňského centrálního obvodu je v pondělí zdarma. Totéž platí v sobotu i pro všechny občany z MO Plzeň 3.  

„I kdyby vynaložené finanční prostředky na tuto akci dokázaly odradit byť jednoho školáka od experimentování s drogami, hodnotím to jako dobře vynaložené finance,” doplnil Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 3.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.