Absolventy přišli pozdravit a „odměnit“ člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, starosta MO Plzeň 3 David Procházka, starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup, zástupci Městské policie Plzeň Marek Šilhan a Pavel Beránek.

„Tento projekt byl založen také na spolupráci dalších organizací, například Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, PMDP Plzeň a psycholožky MMP,” informoval Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.

Dvouměsíční vzdělávací program v souladu s principy univerzity třetího věku nabídl účastníkům sedm přednášek s bezpečnostní tematikou - problematika střednědobé koncepce Městské policie Plzeň, vyhlášky a nařízení města Plzně, trestná činnost páchaná na seniorech, problematika zabezpečení, organizovaný zločin a zločinecké struktury, psychologie oběti protiprávního jednání a bezpečnost v dopravních prostředcích PMDP včetně exkurse na dispečink PMDP, operační středisko PČR a návštěvy krytu CO.

„Jsem hrdý, že pilotní projekt Plzeňské senior akademie začal na našem obvodě. Byl pro nás úplně novým druhem vzdělávání pro seniory, ale jsem nadšený z celkového průběhu i výsledků Senior akademie I a nyní i z navazujícího programu Senior akademie II. A to nejen díky výborné spolupráci s městskou policí. Samozřejmě vždy doufáme, že senioři nic z toho, co se naučili, nebudou muset použít v praxi. Na druhou stranu ale, pokud se dostanou do nepříznivé situace, věříme, že jim nasbírané poznatky pomohou a dokáží se ubránit,” uvedl David Procházka, starosta centrálního obvodu.

Na slavnostním ukončení Plzeňské senior akademie obdržel každý účastník absolventský list Plzeňské senior akademie II, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní tématikou.

„Senior akademie pro mě představuje skvělý projekt a jsem rád, že se městský obvod může této akce podílet. Všem účastníkům přeji, aby přátelství, která mezi nimi vznikla, pokračovala i nadále a doufám, že se v dalších pokračováních Senior akademie budeme setkávat a společně prohlubovat znalosti o bezpečnosti,” uvedl starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup, který spolu s ostatními hosty oceňoval úspěšné seniory.  

„V Plzni se povedlo nabídnout seniorům projekt zacílený na zvýšení jejich bezpečnosti a posílení sebeuvědomění formou, která vzdělává, informuje a baví zároveň. I nadále budeme, ve spolupráci s Městskou policií Plzeň, podporovat tento projekt, který zlepšuje schopnost seniorů adekvátně reagovat v nepředvídatelných situacích,“ řekl Martin Zrzavecký, člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Finančně byl tento projekt podpořen Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP pod patronací člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti Martina Zrzaveckého.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.