V pondělí 1. dubna došlo na místě k předání staveniště mezi zástupci vedení Městského obvodu Plzeň 3 – starostou Davidem Procházkou a I. místostarostou Petrem Balounem a zhotovitelem rekonstrukce Chatové ulice.

„Účelem rekonstrukce je odstranění dopravních závad na komunikaci, vymezení dopravního režimu na komunikaci, provedení nového odvodnění a veřejného osvětlení. Komunikace zajišťuje dopravní obsluhu přilehlé zástavby rodinných a rekreačních domů,” uvedl Petr Baloun. „Navrženou úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení životního prostředí. Předpokládané investiční náklady jsou necelých 10 milionů korun,” dodal.

Stavba se bude provádět za úplné uzávěrky ulice, a to po úsecích. Rekonstrukce by měla trvat zhruba 3 měsíce.

„Jsem velmi rád, že se Chatová ulice dočkala své úpravy. Stávající prašná komunikace, která je ve velmi špatném stavu s nezpevněným povrchem bez chodníků, bude upravena a získá charakter městské komunikace – obytné zóny. Zároveň budou upraveny i plochy zeleně,” doplnil starosta David Procházka.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.