Žádosti mohou rodiče vyplnit od 15. dubna na stránkách www.mszapis.plzen-edu.cz, kde najdou také podrobný návod k vyplnění a všechny důležité informace.  

„Sběr žádostí, tedy zápisy do mateřských škol, budou probíhat ve všech mateřinkách na území centrálního obvodu ve stejné dny – ve čtvrtek 2. a v pátek 3. května v době stanovené ředitelkami. Dítě mohou rodiče přihlásit do libovolného počtu mateřských škol, proto rodičům doporučujeme, aby se dostavili do každé z nich osobně, nejlépe i s dítětem,“ informoval starosta centrálního obvodu David Procházka a zároveň pozval na dny otevřených dveří, jejichž termíny školky zveřejnily.

„Centrální obvod se stará celkem o 11 mateřských škol a 5 jejich odloučených pracovišť s celkovou kapacitou 1 314 míst. Podle předběžných odhadů přijmou mateřinky do předškolní docházky více než čtyři stovky nových dětí,“ doplnil I. místostarosta obvodu Petr Baloun.

Dny otevřených dveří 2019:

MŠ   Adresa              Den        Dopolední hodina     Odpolední hodina

16.   Korandova 11    11. 4.    10.00 - 11.00              16.00 - 17.00 

22.   Z. Wintra 19      16. 4.     8.30 - 11.30 

24.   Schwarzova 4    10. 4.     8.30 - 10.00              14.00 - 15.00

27.   Dvořákova 4      10. 4.    9.00 - 10.30               14.30 - 15.30

32.   Resslova 22       27. 3.    9.00 - 10.00               15.00 - 16.00

44.   Tomanova 3,5     9. 4.     9.00 - 11.00 

49.   Puškinova 5         8. 4.    9.00 - 10.00               14.00 - 15.30

55.   Mandlova 6          9. 4.    9.00 - 12.00

61.   Nade Mží 3         28. 3.   9.00 - 11.00               14.00 - 16.00

63.   Lábkova 30         10. 4.    8.30 - 10.00      (nutno využít přihlašovací systém)

70.   Waltrova 26         13. 3.    8.30 - 9.30               14.30 - 16.00  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.