Zastupitelé města Plzně a zástupci jednotlivých městských obvodů se seznámili s aktuální bezpečnostní situací v Plzni a aktivitami prováděnými v problematice zahraničních pracovníků. Účastníci semináře měli možnost najít společnou platformu pro výměnu informací z jednotlivých městských obvodů ohledně bezpečnosti a problematiky zahraničních pracovníků.

„Jsem rád, že jsme mohli na našem obvodě poskytnout prostory ke konání tak významného semináře, který pomůže zefektivnit postup v otázkách řešení bezpečnostní situace ve městě a také v našem obvodu, kde vnímáme bezpečnost jako jednu z nejdůležitějších priorit,” řekl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu, který se, společně s místostarosty Petrem Balounem, Ondřejem Ženíškem a Stanislavem Šecem, tohoto semináře zúčastnil.

Na semináři také vystoupili zástupci Městské policie, představitelé Městského ředitelství Policie ČR a zástupci Cizinecké policie. Data, týkající se problematiky cizinců, předložil účastníkům semináře i Úřad práce. Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně seznámil přítomné s kompetencemi veřejné správy ve vztahu ke kontrolám ubytoven na území města Plzně.

Podle radního Martina Zrzaveckého by město chtělo také na téma bezpečnost uspořádat diskuzi s veřejností.

„Zvažujeme, že bychom na září připravili v DEPO2015 dvoudenní akci se složkami IZS. V rámci těchto dvou dnů by přišla na řadu právě i otázka bezpečnosti a diskuze s odbornou i laickou veřejností,“ uvedl Martin Zrzavecký.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.