„Vítání občánků zajišťují jednotlivé úřady městských obvodů dle trvalého bydliště dítěte, kterým je zpravidla trvalé bydliště matky. Náš obvod zahájí letos vítání občánků již 17. ledna v 16:00 a 16:45 hodin v obřadní síni plzeňské radnice,” informuje místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Stanislav Šec.

Žádost rodiče naleznou na webových stránkách úřadu (https://umo3.plzen.eu/Files/umo3/fotoweb/2018/dokumenty/Zadost-vitaniobcanku_naweb.pdf)

„Vyplněnou žádost je třeba odevzdat do šesti týdnů od narození dítěte v podatelně Úřadu městského obvodu Plzeň 3, nebo ji zaslat poštou,” dodal David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu, který se sám ujme úvodního letošního vítání.

Poslední termín vítání je v červnu, ale bude se samozřejmě pokračovat hned po prázdninách, takže další obřad bude už v září.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.