Výtěžek této sbírky je pak určen na pomoc nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, handicapovaným a dalším sociálně slabým skupinám lidí.

V Plzeňské diecézi se konkrétně jedná například o podporu Domova pro matky s dětmi v tísni a Domova sv. Aloise pro osoby trpící demencí v Plzni, provozu Domova pro seniory a pomoc sociálně slabým žákům ze Základní školy v Mánesově ulici ve Stříbře, provozu Domova pro seniory sv. Pavla a noclehárny Byt sv. Lukáše v Rokycanech a desítky dalších. Část sbírky dále podpoří projekty v rámci plzeňské diecéze a humanitární pomoc v zahraničí.

Jako již tradičně navštívili koledníci ve středu 9. ledna také Úřad městského obvodu Plzeň 3, kde se tak do sbírky zapojili zaměstnanci úřadu spolu se starostou Davidem Procházkou a místostarosty Petrem Balounem a Stanislavem Šecem. Vedení obvodu koledníky přijalo a ti pak odcházeli z úřadu nejenom s finančním obnosem, ale i s drobnými dárky.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.