„Podzimním úklidem prošly rovněž všechny zelené plochy a keřové skupiny, které obhospodařuje třetí plzeňský obvod. Výhraby se nezaměřují pouze na likvidaci spadaného listí, odumřelých částí rostlin, mechů, větviček a jiných nečistot v trávníku snižující jeho kvalitu, ale také na úklid veškerých odpadků, které se na něm nachází,” informoval starosta David Procházka.  

Výměr plochy, na které se tyto práce provádí, je bezmála 128 hektarů.  

„Během kontroly byly zjištěny pouze drobné nedostatky, na které byly úklidové firmy upozorněny,” uvedl Jiří Strobach, předseda kontrolního výboru. „Mohu ale konstatovat, že celkově byly práce provedeny profesionálně a kvalitně a obvod je po stránce spadaného listí dobře uklizen,” dodal Jiří Strobach.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.