Předání Janského plaket se také zúčastnila ředitelka Oblastního spolku Českého Červeného kříže Plzeň-město Svatava Slavíková. Slavnostní akt doprovodil hrou na varhany Miloš Chaloupka.  

„Nesmírně si vážíme občanů, kteří dobrovolně a nezištně pomáhají ostatním. Tato setkání jsou jen malým poděkováním za to, že pomáhají zachraňovat lidské životy,” uvedl starosta David Procházka.

„Tento dar nelze vyčíslit penězi, ani ničím jiným. Proto těmto lidem vyjadřujeme svůj obdiv a hluboký respekt,” dodal I. místostarosta Petr Baloun.

Centrální obvod spolu s Oblastním spolkem Českého Červeného kříže Plzeň-město organizuje setkání s dobrovolnými dárci krve dvakrát ročně. Kromě bronzové Janského plakety je pro hosty připraveno i malé pohoštění a květiny.

„Setkáním s těmito občany projevujeme své uznání za jejich morální a nezištnou pomoc, kterou v budoucnu může potřebovat každý z nás,” řekl místostarosta Ondřej Ženíšek.

Vedení obvodu rovněž ocenilo práci ředitelky Oblastního spolku Českého Červeného kříže Plzeň-město Svatavy Slavíkové, která ve své funkci končí, a předalo jí kytici.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.