„Za dlouhá léta činnosti této jednotky dobrovolných hasičů se výrazně navýšil stav mobilní a pomocné techniky, stejně tak došlo k navýšení dalších věcných prostředků, které s ohledem na jejich pořizovací hodnotu již není možno skladovat mimo budovu,” informoval David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3.

V první etapě rekonstrukce by měl být objekt modernizován z hlediska technického vybavení budovy. Vzniknout by mělo jedno garážové stání, dílny a čisticí místnosti.

„Chtěli bychom využít dotační program uplatněním žádosti o dotaci z ministerstva vnitra a Plzeňského kraje, kde je možnost získat až 7,5 miliónu korun. Ostatní náklady chceme financovat z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3,” dodal Radoslav Škarda, I. místostarosta MO Plzeň 3.

Ve druhé etapě by pak mohlo dojít k nástavbě druhého patra, čímž by vzniklo odpovídající sociální zařízení a zázemí pro ošetřování výzbroje.

„Všichni doufáme, že naše žádosti o dotace budou uspokojeny a s využitím finančních prostředků našeho obvodu se nám povede zlepšit funkčnost objektu pro zásah a zlepšení podmínek pro sbor dobrovolných hasičů,” řekl Radislav Neubauer, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.