Do akce, kterou koordinoval Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, se zapojila i Městská policie Plzeň, městská společnost Čistá Plzeň a Městský obvod Plzeň 3.  

Likvidace skládky proběhla během několika dnů v lesním porostu pod ulicí Dobřanská a železniční tratí ČD Plzeň – Klatovy.  

„Za pomoci pracovníků veřejné služby a veřejně prospěšných prací a pod dohledem Městské policie Plzeň se uklízelo místo, které hyzdilo okolní prostředí a představovalo i určité zdravotní riziko, čemuž obsah skládky a zápach zcela nasvědčoval,” informoval David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3.

Do připravených kontejnerů městské společnosti Čistá Plzeň byly v igelitových pytlích naloženy plastové odpady, papírové krabice, tlející zbytky jídla, špinavé deky, spacáky, aj.

„V monitorování postižených míst a jejich likvidaci budeme pokračovat, a to zejména ve spolupráci s Městskou policií Plzeň,” dodal Radislav Neubauer, starosta plzeňského centrálního obvodu.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.