Začátkem letošního roku například město Plzeň podnikatelům zjednodušilo proces povolení pro umístění předzahrádky. Nyní se novinka dotkne oddělení matriky a výrazně pomůže snoubencům.  

„Od 1. června spouštíme na našich webových stránkách online rezervační systém pro uzavření manželství. Občané tak uvidí, zda je jimi zvolený termín pro obřad volný, nebo zda musí volit jiný. Během několika málo kroků si mohou termín zarezervovat, a to jak na radnici, tak i mimo stanovené místo,“ uvedl starosta obvodu Radislav Neubauer.  

Vedení úřadu i pracovníci oddělení matriky věří, že systém výrazně pomůže snoubencům při rezervaci termínů sňatku. Celý online proces je přitom velice jednoduchý.  

Pokud chtějí snoubenci uzavřít manželství na území města Plzně, musí nejprve kontaktovat matriku ÚMO Plzeň 3, která je společná pro celé město Plzeň. Termín sňatku si mohou zamluvit telefonicky na tel. čísle 378036538, osobně na oddělení matriky oddací nebo právě on-line. Teprve po schválení termínu matrikářkou si snoubenci zajišťují ostatní organizační a společenské záležitosti.    

„Na plzeňské radnici jsou stanoveny oddací dny soboty a neděle mimo svátky, obřady v ostatních dnech zajišťujeme pouze po předchozí domluvě s matrikou. Svatební obřady nelze uskutečnit v pondělí, ve středu a ve svátek. Manželství mimo stanovené místo a dobu lze uzavřít pouze v případě, kdy toto bude organizačně a technicky možné,“ doplnila Jitka Kunstová, pověřená vedoucí odd. matriky ÚMO Plzeň 3.  

Termíny se zamlouvají vždy od 1. 1. na období červenec až prosinec, a od 1. 9. na období leden až červen. Snoubenci předloží potřebné doklady a vyplněné tiskopisy nejlépe 30 dní, nejpozději však 14 dní před termínem sňatku.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.