„Pro obvod je prvořadým kritériem bezpečnost a funkčnost všech dětských zařízení, tedy i pískovišť. Hřiště je třeba rychle zkontrolovat, a proto jsme rádi, že Městská policie Plzeň nám v prvních kontrolách pomůže“, informuje David Procházka, místostarosta centrálního obvodu.  

Pravidelná a důsledná kontrola je nezbytná. O tom už se pracovníci úřadu přesvědčili na minulých kontrolách, kdy byly nalezeny „zajímavé“ předměty. Kromě starých kovových hraček, víček od lahví a vysloužilých baterií odhalil detektor kovů i nebezpečné předměty jako zrezivělé vruty, dráty a pírka do vlasů. Obvod také provádí pravidelné čtvrtletní revizní prohlídky a v měsíci květnu proběhne výměna písku v dětských pískovištích.  

„Už předminulý rok jsme zakoupili detektor kovů a vyškolili pracovníka, který kromě samotné pravidelné kontroly detektorem navíc vizuálně zkontroluje herní prvky a provede vždy základní úklid dětského hřiště. Vnímáme bezpečnost dětí jako jednu z nejdůležitějších priorit a stejně jako předchozí roky budou pískoviště a dětská hřiště procházet jedenkrát týdně kontrolou“, dodal David Procházka.  

Do květnového vydání zpravodaje Trojka zařadil plzeňský centrální obvod přehled o všech dětských hřištích a pískovištích na svém území. Rodiče a prarodiče tak získají detailní přehled o dětských herních zařízeních ve svém okolí a také o novinkách, které zde byly instalovány.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.