Slavnostního předání se uskutečnilo za přítomnosti starosty MO Plzeň 3 Radislava Neubauera, místostarosty Davida Procházky, ředitele Městského ředitelství policie Plzeň Michala Krejbicha a tiskové mluvčí Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Veroniky Hokrové.

Vedení městského ředitelství za obdržený finanční dar pořídilo technické prostředky, zejména pak fotoaparáty značky Canon 80D pro zkvalitnění práce kriminalistických techniků při fotodokumentaci jednotlivých případů.

„Poskytnutím finančního daru chceme přispět k posílení akceschopnosti Policie České republiky,” informoval David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3.

Takto nastavená spolupráce mezi obvodem a Policií České republiky, trvající již od roku 2012, je využívána ke zlepšení výkonu policistů, kteří vykonávají službu na území Městského obvodu Plzeň 3.

„S vedením Městského ředitelství policie Plzeň se setkáváme pravidelně a spolupracujeme na řešení otázek v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku na území našeho obvodu. V nastavené spolupráci chceme samozřejmě i nadále pokračovat,” dodal Radislav Neubauer, starosta plzeňského centrálního obvodu.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.