Prvního setkání se zúčastnilo více než padesát obyvatel. I přes počáteční nedůvěru ze strany občanů se nakonec debata nesla v příjemné atmosféře. Projekt bude nyní pokračovat dalšími besedami, shrnutím výstupů a tzv. paralelním zadáním – vyzvanou architektonickou soutěží.

„Předně bych rád přítomným občanům poděkoval, že setkání věnovali svůj čas,” uvedl I. místostarosta centrálního obvodu Radoslav Škarda. „V druhé polovině srpna byl obyvatelům daného místa do schránek doručen materiál shrnující výsledky projednávání, zároveň s pozvánkou na další besedu,“ dodal.

Mezi nejúspěšnější návrhy občanů patří zachování zeleně, rozšíření dětských prvků, vybudování podzemních kontejnerů a nenavyšování parkovací míst ve vnitrobloku.

Další beseda proběhne ve středu 9. září od 17:30 hod. na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, (opět místnost č. 68, vchod z Majerovy ulice). Tématy besedy budou možnosti parkování vně i uvnitř vnitrobloku a vybavenost vnitrobloku. „Mám radost, že byl o veřejné projednávání zájem, a doufám, že i tentokrát občané přijdou,“ zve všechny zájemce Radoslav Škarda.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.