Vnitrobloky ve městech mají velký potenciál, který však často zůstává nevyužit. I v anonymním městském prostředí umožňují vznik komunity a vytvoření kvalitně upraveného místa, jež jeho obyvatelé považují za své.

„Uvědomujeme si důležitost zapojení veřejnosti do plánování obnovy jejich nejbližšího okolí. Rozhodli jsme se proto uspořádat veřejnou diskusi a poskytnout tak lidem možnost si říci, zda a jak by chtěli prostranství upravit, co jim zde dnes vyhovuje a co jim naopak vadí nebo chybí,“ řekl k projektu I. místostarosta centrálního obvodu Radoslav Škarda.

Výstupem z diskuse bude vedle identifikování potřeb místních obyvatel i domluva na dalších krocích vzájemné spolupráce. Pokud si občané budou přát vnitroblok upravit, městský obvod osloví několik architektonických kanceláří formou vyzvané soutěže. Jejich úkolem bude přetvořit zadání vzešlé z veřejných besed do kvalitního architektonického návrhu.

„Setkání s veřejností se uskuteční v úterý 26. května od 17:30 hodin v místnosti č. 68 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, vchod je z Majerovy ulice,“ dodal Marek Sivák, zástupce spolku Pěstuj Prostor, který společně s MO Plzeň 3 diskusi organizuje.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.