V projektu spolupracují Univerzitní knihovna Západočeské Univerzity v Plzni a Krajská vědecká knihovna Liberec na české straně a knihovna Technische Universität Chemnitz a Hochschule Zittau/Görlitz v Německu.

V rámci projektu vznikla v pedagogické knihovně ZČU příruční knihovna pro studenty KNJ FPE. Knihy z této knihovničky mají studentům ulehčit hledání povinné literatury do seminářů a ke státní zkoušce. Pod názvem Německá literatura po roce 1945 jsou v příručce zařazeny knihy a odborné publikace z fondu plzeňské univerzitní knihovny a z Univerzitní knihovny TU Chemnitz.

Díky projektu mají studenti možnost využívat zdarma i tzv. mezinárodní výpůjční službu s knihovnami TU Chemnitz a Hochschule Zittau/Görlitz, za kterou se jinak v knihovnách platí několik set korun za každý požadavek na výpůjčku. K tomu ještě přibude množství e-knih, které v rámci projektu budou studentům k dispozici

Projekt je podpořen z prostředků programu Cíl 3 - Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Z nedávného setkání pracovníků knihoven, které jsou do projektu zapojeni, vyplývá, že podobná příruční knihovna nemá v českém prostředí obdoby.

„A tím, že je to projekt mezinárodní, můžeme ho považovat za průlomový. Doufáme, že i v budoucnu budeme moci myšlenku příruční knihovny opakovat, protože je to velmi efektivní způsob, jak umožnit studentům práci se širším spektrem literatury, která je navázána přímo na konkrétní semináře - v tomto případě na seminář německé literatury,” uvedla vedoucí Katedry německého jazyka Fakulty pedagogické, Mgr. Michaela Voltrová.

„Za realizaci projektu příruční knihovny děkujeme pracovníkům univerzitních knihoven v Plzni a Chemnitz, také Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert, profesorce literatury na naší katedře, a naší studentce Ireně Chavíkové,” dodala Mgr. Voltrová

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.