V červnu letošního roku získala kurátorka Studijního depozitáře mobiliárních fondů v Plasích Stanislava Brejchová stipendium na prestižní studijní pobyt ve státě New York, zaměřený na poznání a studium historických interiérů v New Yorku a především v okolí řeky Hudson.

Se svými postřehy a poznatky se podělí během jedné z přednášek Národního památkového ústavu, která se koná v historickém sklepení domu U Zlatého slunce (Prešovská 7, Plzeň)  25. září 2012 od 17:00 hodin. Přednáška a následná diskuze bude doprovázena bohatou fotodokumentací.

Přednáška nechá posluchače nahlédnout do historie osídlení okolí řeky Hudson a především je seznámí se stavebním a společenským vývojem historických domů této oblasti. Vyprávění nás zavede do New Yorku, zejména pak do vybraných soukromých interiérů na Park Avenue a do Metropolitního muzea. Dále se pak vydáme na severovýchod proti proudu řeky Hudson. Zde se nachází domy nejbohatších Američanů (Livingstonů, Montgomeriů, Rooseveltů či Rockefellerů), tedy domy z pohledu evropské historie poměrně mladé, a to z 19. a 20. století.

Studijní depozitář v Plasích se dlouhodobě zabývá péčí o historické interiéry a mobiliář, a právě srovnání amerického a českého přístupu bude náplní přednášky. Péče o historické domy (v kontextu České republiky se jedná o hrady a zámky) je ve státě New York pochopitelně organizována a legislativně zajišťována na odlišných principech. Rovněž správa, provoz a financování těchto památek je rozdílné, zároveň však v mnohém velmi inspirativní i pro české prostředí. Právě extrakt těchto inspirací bude jedním z témat přednášky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.