Modely historických objektů vznikly v rámci řešení projektu Peregrinus Silva Bohemica, který se snaží přiblížit barokní stavby na poutních cestách, jež v minulosti propojovaly Bavorsko s českým Pošumavím. Návštěvníci uvidí například zmešenou kopii kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě, kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo farního a poutního kostela Narození Panny Marie v Neukirchenu beim Heiligen Blut. Připravena je řada dalších modelů zhotovených 3D tiskárnami hlavně z Klatovska a Sušicka na české straně a především z okresů Deggendorf a Regen na bavorské straně.

Martina Kepka Vichrová z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity k tomu dodává: "Akce se koná v Regionálním informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky 131/17 v Plzni a potrvá do 31. 8. 2019. Vstup na výstavu je volný."

Výstava není jediným výstupem společného projektu Peregrinus Silva Bohemica. Již v loňském roce byla vydána výpravná publikace, ve které jsou popsány jak vybrané poutní cesty v regionu Pošumaví a příhraničních oblastech Bavorska, tak zejména vystavované objekty. Tato publikace je neprodejná a je distribuována do knihoven, muzeí a škol v území, ve kterém je projekt řešen.

V současné době regionální televize ZAK natáčí spoty o jednotlivých objektech, které divákům nejen přiblíží jejich historii, ale především je pozve k osobní návštěvě lokalit, v nichž se památky nacházejí. Pro zájemce o regionální historii připravili navíc řešitelé projektu dvoudenní exkurzi s odborným výkladem, která proběhne ve dnech 6.–7. 6. 2019 a na kterou je stále možnost se přihlásit. V rámci této exkurze budou moci účastníci porovnat věrnost jednotlivých staveb s jejich ztvárněním do 3D modelů vytvořeným za pomoci moderních informačních a grafických technologií. Nejedná se o první exkurzi v rámci tohoto projektu a pozitivní zkušenosti z minulých akcí účast jen doporučují. Tato poslední exkurze bude zaměřena na návštěvy památek na Plánicku, Kdyňsku, v Nepomuku, Klatovech a v bavorském Neukirchen beim Heiligen Blut.

V rámci projektu je dále vytvářen multimediální a digitální turistický průvodce a aplikace pro mobilní zařízení. Tyto výstupy budou představeny na závěrných konferencích pořádaných partnery projektu v září tohoto roku a byly vytvořeny v Technologickém kampusu ve Freyungu, který patří Technické univerzitě v Deggendorfu.

Pavel Vondráček, ředitel Úhlavy o.p.s., která je jedním ze zmiňovaných partnerů k tomu říká: "Všechny naplánované akce v rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica jsou po registraci volně přístupné veřejnosti a věříme, že se budou těšit stejnému zájmu jako ty, které doposud v rámci projektu proběhly. Další informace získají zájemci na mimo jiné stránkách www.uhlava.cz."

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.