"Návštěvníci se mohou těšit hned na několik novinek. Ve spolupráci s Divadlem Dialog a Ústavem Blízkého východu a Afriky v Praze nabídneme divákům netradiční dvojjazyčné divadelní představení. V rámci festivalu proběhne konference o arabské vědě v Plzeňské Techmanii. Vedle umění a vědy se zaměříme také na náboženství a debatu o možnostech dialogu mezi odlišnými kulturami," uvedla organizátorka festivalu Tereza Svášková.

Festival arabské kultury má tradičně zázemí na půdě Fakulty filozofické ZČU v Plzni.

"Jedinečný festival arabské kultury je organizován studenty a akademickými pracovníky katedry blízkovýchodních studií. Tato akce ukazuje, že Fakulta filozofická nabízí široké veřejnosti možnost poznávání kulturního bohatství oblastí, které možná nejsou tak vzdálené a cizí, jak si někdy myslíme," upozornil Pavel Vařeka, děkan fakulty.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.