Koncept vymysleli odborníci z Fakulty strojní Západočeské univerzity. Software pro přípravu animovaných návodek začínají nabízet firmám.

Na monitoru běží ve 3D pracovní postup zaměřený například na sestavení sifonu do umyvadel. Pracovník sleduje video s animovanou návodkou a současně se u jeho pracovní plochy dataprojektorem osvěcují zásobníky právě s těmi součástkami, které má pracovník v danou chvíli použít. Po každém kroku si ovladačem video posouvá. Tak se dá jednoduše popsat způsob, jak se pracuje s využitím virtuální animované 3D návodky odborníků z Fakulty strojní Západočeské univerzity.   

„Jedná se o počítačové animace s takzvanou in situ projekcí,” uvedl Jiří Polcar z katedry průmyslového inženýrství a managementu. Upozorňuje, že video i projektor promítají postup po jednotlivých krocích. Jak říká Jiří Polcar, jsou natrackované. Po splnění daného úkonu si člověk stiskem tlačítka posouvá návodku dál. Když už pracovník postup zná, návodku přestane používat. Podle odborníků se jedná o velmi názornou formu učení, která je přístupná takřka pro každého.

Virtuální animovaná návodka odborníků z Fakulty strojní je jednou z možností, jak efektivně proškolovat nové zaměstnance. S myšlenkou vytvořit pracovní postup formou animace si Jiří Polcar začal pohrávat před půldruhým rokem.

„Když se podíváme do akademických článků, málokde se zabývají konkrétním výrobkem, spíš možnosti animace demonstrují na kostkách stavebnice Lego. U reálných výrobků je ale potřeba animovat nasazování, šroubování, zaklapnutí, zaměřit se na detaily,” popisuje Jiří Polcar, který na vytvoření animovaných 3D návodek pracuje ještě se třemi studenty Fakulty strojní.

V současné době mají odborníci vytvořený software, ve kterém se návodky tvoří a začínají ho nabízet podnikům. „Na každý výrobek se musí připravit nová návodka. Buď ji můžeme udělat my a prodávat pak jako hotové řešení, nebo si podniky koupí náš software a budou si návodky dělat samy,” informuje Petr Hořejší, který se virtuální realitou na katedře průmyslového inženýrství a managementu zabývá. 

Návodky jsou vhodné především pro firmy s velkou fluktuací zaměstnanců. Kromě toho, že jsou dobře využitelné i v hlučném prostředí, je jejich velkou výhodou, že spoří finanční prostředky, vydávané na zaškolení nových zaměstnanců.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.