„Sportovci, pojďte k nám, zvolte si jakoukoliv fakultu naší univerzity, vytvoříme vám podmínky pro studium i vaše sportovní aktivity,” to je sdělení, které v těchto dnech, kdy do konce přijímacího řízení zbývá na většině fakult ještě celý měsíc, zní z úst rektora ZČU Miroslava Holečka. Studenti zařazení do sportovního programu budou součástí univerzitní reprezentace Western Stars. 

„Řada našich studentů dosahuje ve svém sportovním odvětví opravdu špičkové úrovně. Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby u nás mohli při studiu rozvíjet svoje sportovní nadání, a zároveň tuto možnost nabízíme také uchazečům o studium, kteří chtějí skloubit svoje sportování se studiem,” říká rektor ZČU Miroslav Holeček s tím, že univerzita tyto studenty zařadí do sportovního programu a oni budou jejími reprezentanty na domácích i mezinárodních sportovních kláních.    

Reprezentační oblečení, mimořádné stipendium, asistovaný přístup k individuálnímu plnění studijních povinností, možnost zapsat si sportovní program jako předmět a v neposlední řadě volný přístup do sportovních zařízení provozovaných ZČU, to jsou některé výhody za to, že studenti v reprezentačním týmu se budou účastnit sportovních soutěží a šířit dobré jméno univerzity, ale i kraje a města u nás i v zahraničí.

Reprezentovat Západočeskou univerzitu budou pod jménem Western Stars. „Je to název, který dostali naši fotbalisté na meziuniverzitním mistrovství světa v Barceloně, kde prošli přes tým slovutné Sorbonny a dalších světových univerzit do finále a získali titul univerzitních mistrů světa,” vysvětluje Petr Košik, spoluautor sportovního programu a trenér univerzitního fotbalového týmu, který se v dubnu zúčastní mezinárodního turnaje EuroMilano.

„Western odkazuje k názvu naší univerzity, k regionu, ale i k našemu sociokulturnímu prostředí, stars vyjadřuje výjimečnost,” popisuje Petr Košik a dodává, že korespondovat s tím budou i použité barvy – tmavě modrá a zlatá.

Pozitivní efekt sportovního programu je ale mnohem větší. Jeho součástí totiž bude například aktivní scouting sportovců na středních školách. Velmi pozitivně na možnost realizovat pohybové a sportovní aktivity reagují i studenti ZČU.

Sportovní program bude jedním z pilířů jednotné koncepce sportu na ZČU, k níž patří zejména vzdělávání, tedy výuka oborové i neoborové tělesné výchovy a celoživotní vzdělávání, dále věda a výzkum, zahrnující vědeckou činnost v oborech kinantropologie, pedagogiky sportovních a volnočasových aktivit, ale také rozvoj profesionální péče o vrcholové sportovce, tedy sportovní medicínu nebo zátěžovou diagnostiku. Třetím pilířem je zájmová a doplňková činnost, spočívající v nabídce sportovních aktivit pro studenty, zaměstnance univerzity i veřejnost, firmy a organizace v regionu. Čtvrtým pilířem je právě kvalitní univerzitní sportovní program.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.