Ze 191 dárců bylo 83 studentů, nejvíce z fakulty elektrotechnické (17), hned po ní následovaly fakulta aplikovaných věd (15), fakulta ekonomická (11) a fakulta zdravotnických studií (10). Mezi dobrovolníky bylo 37 prvodárců, z nichž většina byla právě z řad studentů. Univerzitní upír přitom cílí především na prvodárce, kteří díky této akci zůstávají myšlence dobrovolného dárcovství věrní.

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, nejčastější důvodem darování krve bylo pomáhat lidem, kteří to potřebují. „Studenti také v dotazníku uváděli, že by se do organizace Univerzitního upíra chtěli zapojit,” řekl Tomáš Dubina, který měl letos organizaci akce na starosti.

„Chceme poděkovat dárcům, zaměstnancům transfuzního oddělení i společnosti Crosscafé, která pro dárce připravila dárek ve formě slevy,” doplnil Tomáš Dubina.

Statistika a fotografie z akce jsou umístěny na facebookovém profilu Univerzitního upíra. Největší zájem o Upíra byl v jubilejním 10. „semestrníku”, kdy přišlo 272 lidí. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.