Toto cvičení se bude se do roku 2019 opakovat ještě celkem třikrát.

Cvičení probíhalo ve velice zajímavém areálu Světa záchranářů v Karlových Varech, který tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Účastnilo se jej celkem sedm výjezdových skupin, tři z Německa a čtyři z České republiky.

„Výjezdové skupiny byly tvořeny nelékařskými zdravotnickými pracovníky záchranných služeb a studenty Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Úkolem každé výjezdové skupiny bylo vyřešit modelovou situaci se zdravotnickou problematikou, vyplnit výjezdovou dokumentaci a předat pacienta do zdravotnického zařízení lékaři hovořícímu cizím jazykem. K eliminaci jazykové bariéry se opět vyzkoušely i piktogramové karty, které jejich autor oproti minulému cvičení ještě vylepšil,” uvedl organizátor cvičení Mgr. Petr Kunášek.

Cvičení nebylo soutěží, tudíž zde nebylo vítězů ani poražených. Hodnocení úloh probíhalo pouze za účelem zlepšení mezinárodní spolupráce. Hodnotící komisař se zaměřoval především na rozdílnost v medicínských postupech a dále v materiálním a technickém vybavení.

„Záchranáři si tak předali své znalosti a dovednosti například u simulovaného scénáře porodu, srdeční zástavy důchodce nebo zásahu u pacientky s cévní mozkovou příhodou,” doplnil Mgr. Kunášek.

Na závěr proběhlo slavnostní zhodnocení, kde se prodiskutovaly jednotlivé zásahy. Akce se zúčastnilo bezmála 70 účastníků.

Cvičení bylo součástí rozsáhlého mezinárodního projektu Koncept koordinace a realizace spolupráce zdravotnických záchranných služeb. Cílem projektu je určit podmínky a vytvořit základní zázemí pro vznik přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Metodické cvičení Salvator je jedním z prostředků pro dosažení výše uvedeného cíle.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.