Jak informuje tiskové oddělení třetího obvodu, centrální obvod spravuje celkem 11 mateřských škol a 5 jejich odloučených pracovišť. Každá třída těchto škol dostala čtyři reflexní vestičky. Předání proběhlo v závěru minulého týdne, tj. ve čtvrtek 28. a v pátek 29. dubna.

Cílem distribuce reflexních vestiček mezi žáky mateřských škol bylo především zvýšení bezpečnosti dětí v průběhu jejich vycházek.

"S mateřskými školami spolupracujeme už dlouho a každoročně se snažíme vymyslet nějaký společný projekt. Reflexní vestičky jsou pro vycházky dětí téměř nezbytné, takže jsme moc rádi, že jsme je mohli třídám poskytnout zdarma," uvedl starosta třetího obvodu Jiří Strobach.

"Předávání vestiček ve školkách bylo příjemným setkáním s dětmi i učitelským sborem. Osobně mě nejvíce potěšila návštěva v 55. mateřské školce v Mandlově ulici, protože jsem tam jako malý chodil a tak jsem si mohl připomenout své rané dětství," doplnil ho místostarosta Radislav Neubauer.

"Děti už na vycházky bez reflexních vest vůbec nechodí. Někdy se dokonce přetahují, kdo si z nich vestičku obleče," smála se ředitelka 55. MŠ Mgr. Jitka Matějovicová. "Od vedení centrálního obvodu je to opravdu milé gesto," dodala.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.