V příštím akademickém roce totiž otevře na základě požadavků z praxe nové studijní zaměření Servis a diagnostika silničních vozidel, které připraví odborníky právě pro tuto oblast.

„Ze strany podniků z oblasti automotive, se kterými spolupracujeme, vzešel podnět na otevření tohoto profesního bakalářského zaměření. Studenti budou mít od druhého ročníku čtyři dny teoretické výuky a pátý den stráví vždy na praxi v některé z firem,” přiblížil proděkan pro studium Jiří Staněk. „Po absolvování tříletého bakalářského studia budou plně kvalifikovaní pro práci v některém z těchto podniků. Pokud budou chtít, mohou samozřejmě pokračovat v navazujícím magisterském studiu na naší fakultě,” dodal Staněk.

V průběhu Automotive Day se představily například firmy Witte Automotive, Grammer, ZF Engineering či MOTOR JIKOV z Českých Budějovic, které se zabývají vývojem a výrobou komponentů a systémů do automobilů, jako jsou dveřní zámky, kliky, bezpečnostní prvky do kapot a sedadel, opěrky hlavy apod.

Na návštěvníky čekala řada exponátů z praxe, ukázky z činnosti firem a také možnost promluvit si s potenciálními zaměstnavateli. Kromě toho si mohli prohlédnout zázemí fakulty, nahlédnout do laboratoří či výzkumného centra RTI, nechyběl elektromotocykl ani studentská formule, jejíž představení bylo pro přítomné středoškoláky jistě atraktivní informací o dalších možnostech, které studium na strojní fakultě nabízí.  

Uzávěrka přihlášek do bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu na strojní fakultě je 15. dubna.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.