Kampus stojící v těsném sousedství fakultní nemocnice zahrnuje budovu teoretických ústavů, určenou převážně pro výuku studentů, a Biomedicínské centrum – ústav zaměřený na výzkum a vývoj.

Do nových a moderních prostor pro vědu a výzkum se přestěhovalo pět z dvaceti teoretických ústavů plzeňské lékařské fakulty (biofyzika, biologie, farmakologie a toxikologie, fyziologie a patologická fyziologie). Po mnoha letech, kdy fakulta sídlila ve starých a mnohdy nevyhovujících prostorách, je to první významný posun v kvalitě přístrojového vybavení i prostředí pro akademické pracovníky a pro studenty.

Druhou součástí nového areálu Lékařské fakulty v Plzni je Biomedicínské centrum. Na rozdíl od jiných ústavů fakulty se bude věnovat výhradně výzkumu a vývoji, a to v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Navazuje tak na úspěšné výzkumné programy fakulty z předchozích let. Výzkumné týmy centra pracovaly již po dobu jeho výstavby ve stávajících prostorách fakulty, nyní se začnou využívat zázemí vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů a dalších pracovišť.

„Věřím tomu, že spolupráce mezi univerzitou a nemocnicí bude úspěšná a dočkáme se nových poznatků v biomedicíně. A věřím též, že se brzo setkáme u výstavby 2. etapy, aby se lékařská fakulta v Plzni dočkala ještě důstojnějšího prostředí pro vědu, výzkum i studium. Nepochybně si to zaslouží,” uvedl při slavnostním otevření rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Biomedicínské centrum je jediným pracovištěm v regionu, zaměřeným primárně na biomedicínský výzkum. Věnuje se jak bádání na základní úrovni, které přináší poznatky o základech a příčinách jevů, tak aplikovanému výzkumu, který vede k využití výsledků vědeckého bádání v praxi.

Nová infrastruktura Lékařské fakulty v Plzni byla financována z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dofinancována z vlastních zdrojů univerzity. Celková dotace na budovu teoretických ústavů činí 161 miliónů Kč, u Biomedicínského centra jde o 408 miliónů Kč. Z toho vždy 85 procent je podíl evropských zdrojů a 15 procent podíl státního rozpočtu.

Plzeň otevřením nových univerzitních pracovišť výrazným způsobem zvyšuje svou atraktivitu jak pro české, tak především pro zahraniční studenty. Ti tvoří na Lékařské fakultě v Plzni pětinu počtu všech studentů a přijíždějí sem studovat nejen z evropských zemí, ale i ze zemí vzdálených.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.